Chronische darmziekte colitis ulcerosa

Chronische darmziekte colitis ulcerosa is een aandoening van het maagdarmkanaal. Het wordt ook wel chronische inflammatoire (ontstekingsachtige) darmziekte genoemd. In het Engels wordt de term Inflammatory Bowel Disease (IBD) gebruikt. De term IBD moet niet verward worden met de afkorting IBS (Irritable Bowel Syndrome), het zogenoemde Spastische Darm Syndroom waarbij meestal geen ontsteking aanwezig is. Lees verder voor meer informatie.

Chronische darmziekte colitis ulcerosa in de conventionele gezondheidszorg

Colitis ulcerosa is een chronische darmontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. Colitis ulcerosa begint meestal in de endeldarm en kan zich langzaam over de hele dikke darm uitbreiden. Bij 75% van de patiënten beperkt de chronische dikke darmontsteking zich tot het linkerdeel van de dikke darm (pars descendens). Ook zijn er mensen die alleen een ontsteking van de endeldarm hebben (proctitis). De belangrijkste klachten zijn diarree-aanvallen en bloed bij de ontlasting. Vaak klaagt de patiënt over buikpijn, vermoeidheid en koorts. Periodes met deze klachten gaan vaak spontaan weer over, waardoor de patiënt en de arts denken dat de buikgriep genezen is. Wanneer de symptomen echter langere tijd bestaan of terugkomen moet altijd aan de diagnose colitis ulcerosa gedacht worden.

Chronische dikke darmontsteking verschijnselen

Verschijnselen van ontsteking buiten de dikke darm zijn bij colitis ulcerosa zeldzaam. In ongeveer 5% van de gevallen kunnen huid-, oog- en gewrichtsklachten optreden en ontsteking van het leverweefsel. Meestal gaan deze verschijnselen gepaard met vermeerderde activiteit van de colitis. In een rustige fase klaagt de patiënt meestal over somberheid en een latente vermoeidheid. Hoewel erfelijke factoren zeker een rol spelen, heeft iemand met IBD maar een kleine kans op het krijgen van een kind dat later ook IBD krijgt. Bij ongeveer 5 tot 10% van de familieleden van patiënten met colitis ulcerosa, komt IBD voor. Dit percentage is hoger dan bij mensen die geen IBD hebben.

Het onderzoek naar de klachten

Belangrijk is om je klachten tijdig door een professional te laten onderzoeken. Zo voorkom je verdere vordering van de klachten en kun je zo snel mogelijk beginnen met het behandelen van de eventuele ziekte. Bij een onderzoek wordt allereerst het bloed onderzocht. Bloedonderzoek bestaat meestal uit kijken of er sprake is van bloedarmoede, van een ontsteking en het albuminegehalte. Een bloedtest waarmee direct de diagnose is te stellen, bestaat niet. Toont het bloedonderzoek geen afwijkingen aan, dan is IBD minder waarschijnlijk maar niet onmogelijk. De ontlasting wordt meestal onderzocht om andere oorzaken van de klachten uit te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld een infectie zijn met bacteriën, parasieten of schimmels, maar ook voeding kan een rol spelen in het ontstaan van IBD. Wel zijn er markers die in de ontlasting getest kunnen worden om meer inzicht te krijgen in de graad van de ontsteking. Deze markers zijn Calprotectine en PMN Elastase. Het is raadzaam deze markers altijd te meten bij een verdenking op chronische ontstekingen van de darm.

De medicatie bij chronische darmziekte colitis ulcerosa

Vaak zal na het stellen van de diagnose een behandeling met medicijnen worden gestart. Deze medicijnen dienen enerzijds om de ontsteking af te remmen, anderzijds onderdrukken ze het ontstaan van nieuwe ontstekingen. Daarnaast worden vaak medicijnen voorgeschreven om bloedarmoede en diarree tegen te gaan. Een IBD patiënt moet dus in het algemeen langdurig worden behandeld met geneesmiddelen en ook langdurig door een specialist worden begeleid. De behandeling van IBD is symptomatisch, gericht op remming van de ontsteking. Dit betekent dat de behandeling de klachten en de verschijnselen onderdrukt, maar de ziekte zelf niet geneest. Ongeveer 80% van de IBD patiënten gebruikt langdurig medicijnen. Naast gunstige effecten, kunnen in sommige gevallen ook bijwerkingen optreden. Dit is een van de redenen waarom bij langdurig gebruik van geneesmiddelen, regelmatig het bloed wordt gecontroleerd. De belangrijkste geneesmiddelen bij IBD die in de klassieke gezondheidzorg gebruikt worden zijn:

 • Salazopyrine. Het bekendste ontstekingsremmende middel tegen IBD;
 • 5-ASA preparaten. Het actieve bestanddeel van salazopyrine, ook ontstekingsremmend;
 • Prednison. Dit is sterker werkzaam dan 5-ASA preparaten, maar wordt vanwege de bijwerkingen (o.a. osteoporose) alleen ingezet als er niet of niet voldoende op een 5-ASA middel gereageerd wordt. Er zijn sinds een aantal jaren ook lokaal werkende corticosteroïden maar die kunnen we mogelijk in twijfel trekken. Deze kenmerken zich door een even sterke werkzaamheid en zouden minder bijwerkingen hebben;
 • Azathioprine. Dit wordt wel gebruikt naast Prednison om de bijwerkingen te verminderen. Het duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden voor de therapie resultaat geeft;
 • Methotrexaat. Dit beïnvloedt het immuunsysteem;
 • Infliximab (anti-TNF). Dit wordt ingezet bij patiënten die niet reageren op volledige behandeling met Prednison;
 • Interleukine 10. Dit is een experimenteel middel. Ondertussen zijn er natuurlijke middelen op de markt die interleukine kunnen verhogen en zo de ontstekingen kunnen verminderen.

 

Een darmoperatie bij een chronische dikke darmontsteking

In sommige gevallen is het nodig een darmoperatie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een ernstige vernauwing van de darm of bij het niet reageren op medicijnen. Bij chronische darmziekte colitis ulcerosa zal men in het algemeen de hele dikke darm weghalen om daarna een verbinding tussen de dunne darm en de anus te maken. Bij een aantal mensen met colitis ulcerosa is het soms noodzakelijk een stoma aan te leggen. Uitbreiding van de ziekte buiten de darm betreft voornamelijk ontstekingen van de gewrichten, de huid, de ogen en de lever. Opvlammen van gewrichtsklachten loopt vaak parallel met een opleving van de chronische dikke darmontsteking.

Een blik op de Nederlandse bevolking en een chronische dikke darmontsteking

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de kans op het krijgen van darmkanker bij IBD patiënten veel kleiner is dan altijd werd aangenomen. Ongeveer 55.000 mensen in Nederland hebben IBD. Er is gedurende de afgelopen 25 jaar een duidelijke stijging van het aantal mensen met colitis ulcerosa. Het komt erop neer dat er in Nederland per jaar ongeveer 2500 nieuwe IBD patiënten bijkomen. De ziekte wordt voor een groot deel voor het eerst op jongere leeftijd geconstateerd. IBD is een chronische ziekte. Dit betekent dat de meeste mensen met IBD, kortere of langere periodes met klachten blijven doormaken.

Chronische darmziekte colitis ulcerosa in onze complementaire gezondheidspraktijk

Bij mensen die zich in onze praktijk aanmelden met colitis ulcerosa zullen we in eerste instantie een volledig ontlastingsonderzoek aanvragen. We onderzoeken dan volgende parameters:

 • Verteringsprocessen van lever, gal, pancreas en maag die een invloed hebben op de darm;
 • Schimmels, parasieten of bacteriën;
 • Hoeveelheid van de goede en aangeboren darmflora;
 • Ontstekingsparameters die aangeven of er een hyperpermeabele darm (leaky gut) aanwezig is;
 • Glutenintolerantie;
 • Histamine intolerantie;
 • Aanwezigheid van een biofilm in de darm;
 • Het immuunsysteem van de darm;
 • Afhankelijk van de klachten en situatie kunnen er extra parameters onderzocht worden.

 

Voor meer informatie kijkt u op de pagina darmtherapie. Een andere test die we ook direct aanvragen is de voedingsintolerantie en allergiescreening.

Meest voorkomende oorzaken van colitis ulcerosa in onze praktijk

 • In onze praktijk merken wij op dat bij colitis ulcerosa er vrijwel altijd sprake is van een pathologische bacterieactiviteit mogelijk in combinatie met andere micro-organismen zoals parasieten en schimmels;
 • Stress, onvrede met de huidige levenssituatie en verstoorde relaties speelt een grote rol in het ontstaan van deze klachten;
 • In de meeste gevallen zien we veel voedselintoleranties. Bij eliminatie verdwijnen de ontstekingen meestal snel.

 

De behandeling van chronische darmziekte colitis ulcerosa

Wanneer we de onderzoeksresultaten ontvangen hebben beginnen we met de eerste fase van de darmtherapie. Die is gericht op een voedingsplan volgens de voedingsintolerantie en allergiescreening en het elimineren van voedingsmiddelen die algemeen ontstekingen kunnen bevorderen. Indien er een histamine intolerantie aanwezig is moeten er voedingsmiddelen gegeten worden die geen tot weinig histamine bevatten. Wanneer nodig, geven we specifieke supplementen om de histamine intolerantie te behandelen. In deze fase moeten we alle verteringsprocesessen optimaliseren. Als we dus afwijkingen zien die te maken hebben met de maag, pancreas, lever, gal gaan we deze direct behandelen. Belangrijk bij Colitis Ulcerosa is om zo snel als mogelijk de chronische dikke darmontstekingen aan te pakken. Bij iedereen die Colitis Ulcerosa heeft zien we sterk verhoogde waarden van de ontstekingsparameters. Wanneer we dus de voeding optimaliseren, de verteringsprocessen verbeteren en de ontstekingen aanpakken d.m.v. bepaalde kruiden zien we al snel een verbetering van de klachten. De volgende stappen in de behandeling zijn er voornamelijk op gericht om het systeem stabiel te houden, micro-organismen te elimineren, het immuunsysteem te optimaliseren en de darmflora te verbeteren.

Meer informatie over de behandeling van chronische darmziekte colitis ulcerosa?

Wilt u meer weten over de behandeling van chronische dikke darmontsteking colitis ulcerosa of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Door onze jarenlange ervaring als natuurgeneeskundig therapeut informeren wij u uitstekend over chronische darmziekte colitis ulcerosa. Neem contact met ons op of bel naar +31 164 602893.

Chris Lauwers

Afspraak maken

Afspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden door te bellen met nummer +31-164-602893. Dit kan van dinsdag t/m zaterdag tussen 10:00 en 14:00 uur.

Beroepsvereniging

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers met een praktijklicentie Aa.

 • NOAG-praktijklicentie Aa
 • NOAG-registratienummer: 4645-Aa-11031
 • CAM-Competentieregister: laag 7
 • AGB-code zorgverlener: 90-045355
 • AGB-code praktijk: 90-54010
 • NIBIG registratienr: 526940
 • WKKGZ registratienr: 526940

Contact

Bioflora V.O.F.
Breestraat 4
4645ED Putte

T +31-164-602893
E chris@bioflorahealthproducts.nl
I chrislauwers.nl

Bezoek ook onze webshop:

Praktijkuren